AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM
Adrià Ibáñez Pelegrí
my web.com

            

L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:


http://galeon.com/trempolins/


Exercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4